Thông báo mời thầu

Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng Khu vực thành phố Long Xuyên;

 • Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng Khu vực thành phố Long Xuyên;

  Gói thầu số 21: Thi công xây lắp;

  Nội dung chính của gói thầu: Thi công xây lắp đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Điện Biên Phủ;

   Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày;

  Dự án: Nâng cấp các tuyến đường Lý Thái Tổ, Kim Đồng, Phan Đình Phùng, Nguyễn Văn Cưng, Ngô Gia Tự, Hùng Vương, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Điện Biên Phủ, Trần Nguyên Hãn, Trần Nhật Duật, Thi Sách, Lương Văn Cù;

  Nguồn vốn: Ngân thành phố Long Xuyên;

  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;

  Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ;

  Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 12 năm 2018 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 12 năm 2018 (trong giờ hành chính);

  Địa điểm: Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên. Số 20-22, đường Lý Tự Trọng, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang ĐT: 02963 845001 (gặp Minh);

  Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng);

  Bảo đảm dự thầu: 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng). Đồng tiền sử dụng: VNĐ. Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh của Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng séc;

  Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 12 năm 2018;

  Thời điểm mở thầu: 14 giờ 15 phút, ngày 27 tháng 12 năm 2018.

   

   

   

   

   

   

   Các thông báo đã đưa