Thông báo mời thầu

Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng Khu vực thành phố Long Xuyên

 • Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng Khu vực thành phố Long Xuyên;

  Gói thầu số 09: Thi công xây lắp;

  Nội dung chính của gói thầu: Thi công xây lắp thuộc công trình Nâng cấp đường Tôn Đức Thắng;

   Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày;

  Dự án: Nâng cấp đường Tôn Đức Thắng;

  Nguồn vốn: Ngân thành phố Long Xuyên;

  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;

  Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ;

  Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 12 năm 2018 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 12 năm 2018 (trong giờ hành chính);

  Địa điểm: Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên. Số 20-22, đường Lý Tự Trọng, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang ĐT: 02963 845001 (gặp Kiệt);

  Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng);

  Bảo đảm dự thầu: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng). Đồng tiền sử dụng: VNĐ. Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh của Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng séc;

  Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 12 năm 2018;

  Thời điểm mở thầu: 14 giờ 15 phút, ngày 28 tháng 12 năm 2018.

   

   

   

   

   

   

   Các thông báo đã đưa