Kế hoạch đấu thầu dự án
 • Tên kế hoạch đấu thầu
 • Chủ đầu tư
 • Ngày ký quyết định từ đến
 • Tên kế hoạch đấu thầu Chủ đầu tư Tổng mức đầu tư (triệu đồng) Quyết định Chi tiết
  Số Ngày
  Cầu Long Kiến – Long Giang Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới 35.934 Quyết định số 1436/QĐ-UBND 23/07/2015 Quyết định số Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 23//2015 của UBND tỉnh An GIang
  Cầu Chợ Mới - Tân Long Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới 119.452 Quyết định số 634/QĐ-UBND 17/04/2015 Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Chợ Mới - Tân Long
  Tiểu dự án giải phóng mặt bằng Dự án tín dụng ngành giao thông vân j tải để cải tạo mạng lưới đường giao thông quốc gia lần 2. Công trình: cầu Cái Sắn nhỏ, Cái Dung, Cái Sao, Gạch Gòi bé, Gạch Gòi Lớn, Tầm Bót, Cái Sơn, Hoàng Diệu, Cần Thảo Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng An Giang 29.681 565/QĐ-UBND 18/04/2014 Quyết định số 565/QĐ-UBND ngày 18/04/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
  Nhà ở vận động viên 200 chỗ (điều chỉnh lần 1) Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 12.725 549/QĐ-UBND 15/04/2014 Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 15/04/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
  Trụ sở Sở Tư pháp tỉnh An Giang (điều chỉnh lần 1) Sở Tư pháp An Giang, 27.958 542/QĐ-UBND 15/04/2014 Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 15/04/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
  Sửa chữa mặt đường ĐT.954 Sở Giao thông Vận tải 5.002 67/QĐ-SKHĐT 10/04/2014 Quyết định số 67/QĐ-SKHĐT ngày 10/04/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang
  Tiểu dự án giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng kiên cố hóa sạt lở QL 91 đoạn qua đại phận tỉnh An GIang Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng An Giang 48.972 474/QĐ-UBND 03/04/2014 Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 03/04/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
  Tuyến ống phân phối khu nhà vườn và đường Trần Quang Diệu thuộc khu quy hoạch Bắc hà Hoàng Hổ và khu hành chính Long Xuyên Công ty Điện nước An Giang 818 66/QĐ-SKHĐT 02/04/2014 Quyết định số 66/QĐ-SKHĐT ngày 02/04/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang
  Hạ tầng kỹ thuật khu thương mại - Công nghiệp Vĩnh Xương Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang 147.860 420/QĐ-UBND 25/03/2014 Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 25/03/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
  Nâng cấp đường tỉnh 942 (đoạn Cựu Hội - Hội An) Sở Giao thông Vận tải 41.750 421/QĐ-UBND 25/03/2014 Quyết định số 421/QĐ-UBND  ngày 25/03/2014 của ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
  Lò hỏa táng cải tiến - chùa Sóc Tức Sở Tài nguyên và Môi trường 489 60/QĐ-SKHĐT 24/03/2014 Quyết định số 60/QĐ-SKHĐT ngày 24/03/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang
  Trụ sở làm việc văn phòng ban thường trực Ban an toàn giao thông tỉnh An Giang Ban an toàn giao thông tỉnh An Giang 5.597 59/QĐ-SKHĐT 24/03/2014 Quyết định số 59/QĐ-SKHĐT ngày 24/03/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Ạn Giang
  Trường THCS Ngô Gia Tự Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên 36.029 394/QĐ-UBND 19/03/2014 Quyết định số  394/QĐ-UBND ngày 19/03/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
  Trường THCS Phú Mỹ54896 Sở Giáo dục và Đào tạo 54.896 395/QĐ-UBND 19/03/2014 Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 19/03/2014 của ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
  Trường THCS Vĩnh Phú Sở Giáo dục và Đào tạo 25.784 386/QĐ-UBND 18/03/2014 Quyết đính số 386/QĐ-UBND ngày 18/03/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
  Kết quả 1 - 10 của 147 kết quả.
  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |