Thông tin dự án
 • Tên dự án
 • Chủ đầu tư
 • Ngày ký quyết định từ đến
 • Tên dự án Chủ đầu tư Địa điểm đầu tư Tổng mức đầu tư (triệu đồng) Nguồn vốn đầu tư Thời gian thực hiện dự án Quyết định Chi tiết
  Số Ngày
  Báo cáo kinh tế kỹ thuật nạo vét kênh ranh Thoại Sơn – Cần Thơ (từ kênh H đến kênh Cái Sắn) Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Thủy lợi An Giang Huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang 3.040 Hạn hán và xâm nhập mặn năm 2013: 3.320 triệu đồng (theo Tờ trình số 675/TTr-STC ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Sở Tài chính được Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chấp thuận tại Văn bản số 3767/VPUBND-ĐTXD ngày 08 tháng 11 năm 2013) Đến hết Quý II năm 2014 219/QĐ-SKHĐT 18/12/2013 Quyết định số 219/QĐ-SKHĐT ngày 18/12/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
  báo cáo kinh tế kỹ thuật Xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành để kết hợp phần mềm quản lý một cửa tại Sở Thông tin và Truyền thông Sở Thông tin và Truyền thông Tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang và các đơn vị trực thuộc Sở 3.074 Vốn ngân sách tỉnh Quý IV/2013 – Quý IV/2016 206/QĐ-SKHĐT 21/11/2013 Quyết định số 206/QĐ-SKHĐT ngày 21/11/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
  Điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng mô hình hồ chứa nước vùng khô hạn cung cấp nước sinh hoạt cho dân cư miền núi thuộc huyện Tri Tôn Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang 119.251 Vốn Chương trình SP-RCC: 75.000 triệu đồng theo Văn Bản số 1443/TTg-QHQT ngày 19 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện Chi phí xây dựng, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng + ngâm sách tỉnh (phần còn lại) Đến hết năm 2016 2395/QĐ-UBND 15/11/2013 Quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 15/11/2013 của UBND tỉnh  
  Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Nhà đậu ca nô Trạm Cảnh sát đường thủy Tân Châu thuộc phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh An Giang Công an tỉnh An Giang Khóm Long Hưng, phường Long Châu, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. 361 Sử dụng từ nguồn thu vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông do Công an tỉnh quản lý (theo Công văn số 2129/VPUBND-KT ngày 08 tháng 7 năm 2013 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang). Năm 2013 - 2014 190/QĐ-SKHĐT 11/11/2013 Quyết định số 190/QĐ-SKHĐT ngày 11/11/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
  Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trạm Cảnh sát đường thủy Châu Đốc thuộc phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh An Giang Xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang 1.882 Sử dụng từ nguồn vốn thu vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông do Công an tỉnh quản lý (theo Công văn số 1494/VPUBND-ĐTXD ngày 14 tháng 5 năm 2013) Năm 2013 - 2014 189/QĐ-SKHĐT 11/11/2013 Quyết định số 189/QĐ-SKHĐT ngày 11/11/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
  Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Trạm Cảnh sát Giao thông Vàm Cống Công an tỉnh An Giang Phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. 1.450 Sử dụng nguồn vốn từ kinh phí thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông để lại (70%) cho Công an tỉnh (theo công văn số 1618/VPUBND-KT ngày 24 tháng 5 năm 2013) Năm 2013-2014 183/QĐ-SKHĐT 05/11/2013 Quyết định số 183/QĐ-SKHĐT ngày 05/11/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
  Dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật Khu Thương mại – Công nghiệp Vĩnh Xương Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang Xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang 147.860 Vốn ngân sách Trung ương + ngân sách tỉnh + doanh nghiệp đầu tư Đến hết năm 2018 2273/QĐ-UBND 31/10/2013 Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của UBND tỉnh  
  Trường mẫu giáo Vĩnh Nhuận Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành Xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang 14.316 Ngân sách tỉnh (Đề án xây dựng trường chuẩn Quốc gia): 12.302 triệu đồng (gồm các hạng mục: Khối công trình chính, nhà bếp, thiết bị 06 phòng học, PCCC, chống sét)+Ngân sách huyện Châu Thành: 2.014 triệu đồng (Tất cả chi phí đầu tư còn lại của báo cáo kinh tế kỹ thuật). Quý IV/2013 – Quý IV/2016 2244/QĐ-UBND 30/10/2013 Quyết định số 2244/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh An Giang
  Trường tiểu học “A” Vĩnh Phú Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn Xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang 23.867 Ngân sách tỉnh (Đề án xây dựng trường chuẩn Quốc gia): 19.460 triệu đồng (Chi phí đầu tư các hạng mục: Khối 06 phòng học + các phòng chức năng, khối cải tạo 04 phòng học, khối cải tạo 06 phòng học, khối phục vụ học tập và hành chính quản trị, Hệ thống PCCC, chống sét, thiết bị 06 phòng học)+Ngân sách huyện Thoại Sơn: 4.407 triệu đồng (tất cả chi phí còn lại của dự án). Quý IV/2013 – Quý IV/2016 2248/QĐ-UBND 30/10/2013 Quyết định số 2248/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh AG
  Trường tiểu học “B” Vĩnh Nhuận. Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành Xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang 14.448 Ngân sách tỉnh (Đề án xây dựng trường chuẩn Quốc gia): 10.506 triệu đồng (Chi phí đầu tư các hạng mục: Khối 03 phòng học + hành chính quản trị, khối phục vụ học tập, PCCC + bể nước ngầm, thiết bị 03 phòng học)+Ngân sách huyện Châu Thành: 3.942 triệu đồng (Chi phí đầu tư các hạng mục còn lại của dự án + bồi hoàn) Quý IV/2013 – quý IV/2016 2243/QĐ-UBND 30/10/2013 Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh AG
  Kết quả 91 - 100 của 410 kết quả.
  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |