Thông tin dự án
 • Tên dự án
 • Chủ đầu tư
 • Ngày ký quyết định từ đến
 • Tên dự án Chủ đầu tư Địa điểm đầu tư Tổng mức đầu tư (triệu đồng) Nguồn vốn đầu tư Thời gian thực hiện dự án Quyết định Chi tiết
  Số Ngày
  Điều chỉnh dự án cải tạo nhà văn hóa Tri Tôn thành nhà thiếu nhi Tri Tôn Tỉnh đoàn AG Huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang 22.728 Ngân sách tỉnh Hết quý I năm 2014 2717/QĐ-UBND 30/12/2013 Quyết định số 2717/QĐ-UBND 30/12/2013 của UBND tỉnh  
  báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Đường dây hạ thế và trạm biến áp huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang Công ty Điện nước An Giang xã Núi Voi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang 1.239 Vốn ngân sách tỉnh: 186 triệu đồng; Ngân sách huyện: 186 triệu đồng; Vốn Công ty CP Điện Nước: 774 triệu đồng; Vốn dân đóng góp: 93 triệu đồng Năm 2013 – 2015 232/QĐ-SKHĐT 27/12/2013 Quyết định số 232/QĐ-SKHĐT ngày 27/12/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
  báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Đường dây hạ thế và trạm biến áp thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang Công ty Điện nước An Giang xã Long An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang 1.014 Vốn ngân sách tỉnh: 168 triệu đồng; Ngân sách huyện: 168 triệu đồng; Vốn Công ty CP Điện Nước: 648 triệu đồng; Vốn dân đóng góp: 30 triệu đồng Năm 2013 – 2015 231/QĐ-SKHĐT 27/12/2013 Quyết định số 231/QĐ-SKHĐT ngày 27/12/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
  báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Đường dây trung hạ thế và trạm biến áp huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang Công ty Điện nước An Giang xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang 1.875 Vốn ngân sách tỉnh: 371 triệu đồng; Ngân sách huyện: 371 triệu đồng; Vốn Công ty CP Điện Nước: 947 triệu đồng; Vốn dân đóng góp: 186 triệu đồng Năm 2013 – 2015 233 /QĐ-SKHĐT 27/12/2013 Quyết định số 233/QĐ-SKHĐT ngày 27/12/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
  điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nhà trưng bày hài cốt và Đài tưởng niệm khu di tích lịch sử Nhà mồ Ba Chúc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thị trấn Ba CHúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang 12.242 Vốn chương trình MTQG về văn hóa: 9.520 triệu đồng + Vốn ngân sách tỉnh: 2.722 triệu đồng Năm 2012 - năm 2014 2677/QĐ-UBND 24/12/2013 Quyết định số 2677/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh
  Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trường tiểu học “B” Bình Thủy (điểm chính), xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú Xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 10.956 Ngân sách tỉnh (Đề án xây dựng trường chuẩn Quốc gia) + ngân sách huyện Châu Phú Qúy IV/2013- Qúy IV/2016 2676/QĐ-UBND 24/12/2013 Quyết định số 2676/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh  
  Tạo quỹ đất khu Văn hóa & thể thao tỉnh An Giang Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Xã Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 59.347 Ngân sách tỉnh Năm 2013 – năm 2015 2678/QĐ-UBND 24/12/2013 Quyết định số 2678/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh  
  Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trường tiểu học “A” Tân Hòa (điểm chính), xã Tân Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang Xã Tân Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang 12.902 Ngân sách tỉnh (Đề án xây dựng trường chuẩn Quốc gia) + ngân sách huyện Phú Tân Quý IV/2013 – Quý IV/2016 2540/QĐ-UBND 19/12/2013 Quyết định số 2540/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 của UBND tỉnh  
  Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trường mẫu giáo Tân Hòa (điểm chính), xã Tân Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân Xã Tân Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang 11.187 Ngân sách tỉnh (Đề án xây dựng trường chuẩn Quốc gia) + ngân sách huyện Phú Tân Quý IV/2013 – Quý IV/2016 2540/QĐ-UBND 19/12/2013 Quyết định số 2540/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 của UBND tỉnh  
  Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trường mẫu giáo Vĩnh Phú (điểm chính), xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn Xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang 8.790 Ngân sách tỉnh (Đề án xây dựng trường chuẩn Quốc gia) + ngân sách huyện Thoại Sơn Quý IV/2013 – Quý IV/2016 2639/QĐ-UBND 19/12/2013 Quyết định số 2639/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 của UBND tỉnh 
  Kết quả 81 - 90 của 410 kết quả.
  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |