Thông tin dự án
 • Tên dự án
 • Chủ đầu tư
 • Ngày ký quyết định từ đến
 • Tên dự án Chủ đầu tư Địa điểm đầu tư Tổng mức đầu tư (triệu đồng) Nguồn vốn đầu tư Thời gian thực hiện dự án Quyết định Chi tiết
  Số Ngày
  báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Đường dây trung hạ thế và trạm biến áp huyện Châu Thành, tỉnh An Giang Công ty Điện nước An Giang xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang 7.800 Vốn ngân sách tỉnh, huyện, Cty Điện Nước, dân đóng góp Năm 2013 – 2015 130/QĐ-UBND 23/01/2014 Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân tỉnh An Giang
  điều chỉnh (lần 1) báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trường trung học phổ thông Mỹ Hòa Hưng, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang Sở Giáo dục và Đào tạo ã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 5.796 Vốn tỉnh Năm 2013 - 2016 26/QĐ-SKHĐT 23/01/2014 Quyết định số 26/QĐ-SKHĐT ngày 23/01/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
  Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trường mẫu giáo Bình Thủy (điểm chính), xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú Xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 9.455 Ngân sách tỉnh (Đề án xây dựng trường chuẩn Quốc gia) + ngân sách huyện Châu Phú Năm 2014 – năm 2016 98/QĐ-UBND 16/01/2014 Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 của UBND tỉnh 
  điều chỉnh (lần 3) dự án đầu tư xây dựng công trình: Khu hành chính huyện Tịnh Biên (giai đoạn 1) Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên Thị trấn Tịnh Biên 89.091 Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ và vốn huyện Đến hết Quý II năm 2014 99/QĐ-UBND 16/01/2014 Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
  điều chỉnh, bổ sung báo cáo kinh tế kỹ thuật Ứng dụng công nghệ thông tin tại Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 6.330 Vốn ngân sách tỉnh Hết Quý II/2014 11/QĐ-SKHĐT 15/01/2014 files/common/File/QĐ 11.pdfQuyết định số 11/QĐ-SKHĐT ngày 15/01/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
  điều chỉnh, bổ sung báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình một cửa tại Sở Tư pháp Sở Tư pháp An Giang, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 3.242 Vốn ngân sách tỉnh Hết Quý II/2014 09/QĐ-SKHĐT 14/01/2014 Quyết định số 09/QĐ-SKHĐT ngày 14/01/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
  báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Đường dây hạ thế và trạm biến áp huyện Châu Phú, tỉnh An Giang Công ty Điện nước An Giang xã Bình Thủy và xã Bình Chánh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. 2.622 Vốn ngân sách tỉnh: 395 triệu đồng; Ngân sách huyện: 396 triệu đồng; Vốn Công ty CP Điện Nước: 1.632 triệu đồng; Vốn dân đóng góp: 199 triệu đồng Năm 2014 – 2015 08/QĐ-SKHĐT 14/01/2014 Quyết định số 08/QĐ-SKHĐT ngày 14/01/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
  Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Sửa chửa cơ sở vật chất khu di tích Óc Eo-Ba Thê, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang 1.651 Nguồn mua sắm sửa chữa năm 2014 của tỉnh Đến hết năm 2014 06/QĐ-SKHĐT 08/01/2014 Quyết định số 06/QĐ-SKHĐT ngày 08/01/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư  
  Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trường tiểu học “A” Bình Thủy (điểm chính), xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú Xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 8.632 Ngân sách tỉnh (Đề án xây dựng trường chuẩn Quốc gia) + ngân sách huyện Châu Phú Quý IV/2013 – Quý IV/2016 2724/QĐ-UBND 31/12/2013 Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh
  Điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trụ sở Uỷ ban nhân dân xã Phú Hưng, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân Xã Phú Hưng, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang 6.474 Ngân sách tỉnh hỗ trợ: 3.394 triệu đồng + Ngân sách huyện: 3.080 triệu đồng Đến hết năm 2014 236/QĐ-SKHĐT 30/12/2013 Quyết định số 236/QĐ-SKHĐT ngày 30/12/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
  Kết quả 71 - 80 của 410 kết quả.
  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |