Thông tin dự án
 • Tên dự án
 • Chủ đầu tư
 • Ngày ký quyết định từ đến
 • Tên dự án Chủ đầu tư Địa điểm đầu tư Tổng mức đầu tư (triệu đồng) Nguồn vốn đầu tư Thời gian thực hiện dự án Quyết định Chi tiết
  Số Ngày
  Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở bờ sông Tiền bảo vệ thị trấn Tân Châu (giai đoạn 2) Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang 213.285 Ngân sách Trung ương hỗ trợ (trái phiếu Chính phủ) và ngân sách tỉnh Đến hết năm 2014 293/QĐ-UBND 28/02/2014 Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 28/02/2014 của UBND tỉnh 
  Điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm dạy nghề và Giáo dục thường xuyên huyện An Phú, tỉnh An Giang Ủy ban nhân dân huyện An Phú Thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang 33.089 Vốn xã hội hoá (Nhà ăn, nhà ở tập thể) và vốn ngân sách tỉnh (phần còn lại). Đến hết năm 2015 297/QĐ-UBND 28/02/2014 Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 28/02/2014 của UBND tỉnh AG
  Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trường mẫu giáo Bình Chánh (điểm chính), xã Bình Chánh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trường mẫu giáo Bình Chánh (điểm chính), xã Bình Chánh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 8.328 Ngân sách tỉnh (Đề án xây dựng trường chuẩn Quốc gia): 7.163 triệu đồng (gồm các hạng mục: Khối phòng chức năng, khối 04 phòng học, thiết bị phòng học) + Ngân sách huyện Châu Phú: 1.165 triệu đồng (Các chi phí còn lại của BCKTKT) Quý I/2014 – Quý I/2017 253/QĐ-UBND 18/02/2014 Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 18/02/2014 của UBND tỉnh  
  điều chỉnh (lần 3) dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường trung học phổ thông Mỹ Thới, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 26.393 Vốn tỉnh + huyện Năm 2012-2014 254/QĐ-UBND 18/02/2014 Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 18/02/2014 của UBND tỉnh AG
  điều chỉnh (lần 1) dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường trung học cơ sở Vĩnh Phú, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, Sở Giáo dục và Đào tạo xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang 25.784 Vốn tỉnh và huyện Năm 2013-2016 238 /QĐ-UBND 14/02/2014 Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 14/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
  điều chỉnh (lần 1) dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường trung học cơ sở Phú Mỹ, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, Sở Giáo dục và Đào tạo thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang 54.896 Ngân sách tỉnh + Ngân sách huyện Năm 2013 - 2018 239/QĐ-UBND 14/02/2014 Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 14/02/2014 của UBND tỉnh AG
  Dự án Xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành để kết hợp phần mềm quản lý một cửa tại Sở Giao thông Vận tải Sở Giao thông Vận tải Sở Giao thông Vận tải An Giang, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang và các đơn vị trực thuộc Sở 5.974 Vốn ngân sách tỉnh Năm 2014 - 2016 30/QĐ-SKHĐT 13/02/2014 Quyết định 30/QĐ-SKHĐT ngày 13/02/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
  Điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Hồ bơi 25m, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang 6.830 Ngân sách tỉnh: 6.200 triệu đồng và ngân sách huyện (san lấp mặt bằng): 630 triệu đồng (theo văn bản số 656/VPUBND-ĐTXD ngày 15/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) Đến hết năm 2014 34/QĐ-SKHĐT 13/02/2014 Quyết định số 34/QĐ-SKHĐT ngày 13/02/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư  
  Điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Hồ bơi 25m, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Huyện Phú Tân, tỉnh An Giang 6.883 Ngân sách tỉnh hỗ trợ: 4.085 triệu đồng (70% chi phí xây dựng và san lấp mặt bằng) + Ngân sách huyện: 2.798 triệu đồng (Phần còn lại của BCKTKT) Đến hết năm 2014 35/QĐ-SKHĐT 13/02/2014 Quyết định số 35/QĐ-SKHĐT ngày 13/02/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư  
  Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang (600 giường) Sở Y tế Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 1.282.000 Vốn trái phiếu Chính phủ: 780.747 triệu đồng + Vốn ngân sách địa phương: 501.253 triệu đồng Đến năm 2015 190A/QĐ-UBND 07/02/2014 Quyết định số 190A/QĐ-UBND ngày 07/02/2014 của UBND tỉnh  
  Kết quả 61 - 70 của 410 kết quả.
  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |