Thông tin dự án
 • Tên dự án
 • Chủ đầu tư
 • Ngày ký quyết định từ đến
 • Tên dự án Chủ đầu tư Địa điểm đầu tư Tổng mức đầu tư (triệu đồng) Nguồn vốn đầu tư Thời gian thực hiện dự án Quyết định Chi tiết
  Số Ngày
  Trường tiểu học “B” Tân Lợi Sở Giáo dục và Đào tạo Xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang 1.225 Vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2010 Năm 2010-2011 111/QĐ-KHĐT 22/07/2010 web/files/common/File/Truong TH B Tan Loi-TB.DOCQuyết định số 111/QĐ-KHĐT ngày 22/7/2010 của Sở KHĐT AG
  Cầu tạm Vĩnh Bình. Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành Xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang 11.045 Ngân sách tỉnh + ngân sách huyện (phần bồi thường giải phóng mặt bằng) Năm 2010-2011 1283/QĐ-UBND 19/07/2010 Quyết định số 1283/QĐ-UBND ngày 19/7/2010 của UBND tỉnh AG
  Trường mầm non Hoa Mai Sở Giáo dục và Đào tạo Xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 1.242 Vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2010 Năm 2010-2011 93/QĐ-KHĐT 06/07/2010 web/files/common/File/Truong mam non Hoa Mai-CP.DOCQuyết định số 93/QĐ-KHĐT ngày 06/7/2010 của Sở KHĐT AG
  Trường tiểu học “A” Vĩnh Gia Sở Giáo dục và Đào tạo Xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang 1.069 Vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2010 Năm 2010-2011 92/QĐ-KHĐT 06/07/2010 web/files/common/File/Truong TH A Vinh Gia-TT.DOCQuyết định số 92/QĐ-KHĐT ngày 06/7/2010 của Sở KHĐT AG
  Trường tiểu học “A” Vĩnh Xương. Hạng mục: 14 phòng, nhà vệ sinh, bồi hoàn + san lấp mặt bằng, cổng, hàng rào, sân nền, cấp điện. Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu Xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. 8.051 Vốn Đề án mức chất lượng tối thiểu trường tiểu học. Năm 2010-2012 1162/QĐ-UBND 25/06/2010 Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 25/6/2010 của UBND tỉnh AG
  Trường trung học phổ thông Huỳnh Thị Hưởng (GĐ2) Sở Giáo dục và Đào tạo Xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 3.239 Vốn ngân sách tỉnh Năm 2010-2012 80/QĐ-KHĐT 07/06/2010 Quyết định số 80/QĐ-KHĐT ngày 07/6/2010 của Sở KHĐT AG
  Trường trung học phổ thông Mỹ Thới Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 21.060 Vốn ngân sách tỉnh Năm 2010-2013 879/QĐ-UBND 12/05/2010 Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 12/5/2010 của UBND tỉnh AG
  Xây dựng rãnh dọc từ km9-ĐT948 Sở Giao thông Vận tải Xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang 1.339 Vốn sự nghiệp ngành giao thông năm 2010 Năm 2010 57/QĐ-KHĐT 28/04/2010 web/files/common/File/XD ranh doc tu Km9-ĐT948.DOCQuyết định số 57/QĐ-KHĐT ngày 28/4/2010 của Sở KHĐT AG
  Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 944 Sở Giao thông Vận tải Huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 129.123 Ngân sách tỉnh Năm 2010-2014 521/QĐ-UBND 25/03/2010 Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 25/03/2010 của UBND tỉnh An Giang
  Cải tạo, nâng cấp mặt đường và xây kè ĐT941 Sở Giao thông Vận tải Huyện Châu Thành, Tri Tôn, tỉnh An Giang 254.985 Ngân sách tỉnh. Năm 2008-2012 1182/QĐ-UBND 13/06/2008 Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 13/6/2008 của UBND tỉnh AG

   Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 13/6/2011 của UBND tỉnh AG
  Kết quả 401 - 410 của 410 kết quả.
  32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41