Thông tin dự án
 • Tên dự án
 • Chủ đầu tư
 • Ngày ký quyết định từ đến
 • Tên dự án Chủ đầu tư Địa điểm đầu tư Tổng mức đầu tư (triệu đồng) Nguồn vốn đầu tư Thời gian thực hiện dự án Quyết định Chi tiết
  Số Ngày
  Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Trường tiểu học “B” Long An Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu Xã Long An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang 11.391 Ngân sách tỉnh (Đề án xây dựng trường chuẩn Quốc gia): 9.984 triệu đồng + Ngân sách thị xã Tân Châu: 1.407 triệu đồng Năm 2014 - năm 2016 794/QĐ-UBND 27/05/2014 Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 27/05/2014 của UBND tỉnh  
  Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Trường tiểu học “C” Phú Mỹ Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân Thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang 9.271 Ngân sách tỉnh (Đề án xây dựng trường chuẩn Quốc gia): 8.577 triệu đồng + Ngân sách huyện Phú Tân: 694 triệu đồng Quý II/2014 – Quý II/2017 795/QĐ-UBND 27/05/2014 Quyết định số 795/QĐ-UBND ngày 27/05/2014 của UBND tỉnh  
  Mua sắm bổ sung thiết bị dạy học trường đạt chuẩn quốc gia năm 2013 Sở Giáo dục và Đào tạo Phụ lục đính kèm 48.998 Ngân sách tỉnh Năm 2014 – năm 2016 779/QĐ-UBND 23/05/2014 Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 23/05/2014 của UBND tỉnh  
  điều chỉnh, bổ sung (lần 4) Dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên Phường Bình Đức, TPLX, tỉnh AG 49.891 Ngân sách tỉnh Hết năm 2015 699/QĐ-UBND 12/05/2014 Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 12/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
  Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Nạo vét kênh sườn Phú Thọ Ban quản lý hệ thống Bắc Vàm Nao Huyện Phú Tân, tỉnh An Giang 1.574 Miễn thủy lợi phí tạo nguồn năm 2014 Đến hết quý I năm 2015 81/QĐ-SKHĐT 12/05/2014 Quyết định số 81/QĐ-SKHĐT ngày 12/05/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư  
  Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Nạo vét kênh sườn Phú Thạnh Ban quản lý hệ thống Bắc Vàm Nao Huyện Phú Tân, tỉnh An Giang 1.271 Miễn thủy lợi phí tạo nguồn năm 2014 Đến hết quý I năm 2015 80/QĐ-SKHĐT 12/05/2014 Quyết định số 80/QĐ-SKHĐT ngày 12/05/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư  
  Điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trường mẫu giáo Ánh Dương Ủy ban nhân dân thị xã Châu Đốc Phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang 13.268 Ngân sách tỉnh: 9.000 triệu đồng + Ngân sách thành phố Châu Đốc: 4.268 triệu đồng Đến hết năm 2014 696/QĐ-UBND 12/05/2014 Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 12/05/2014 của UBND tỉnh  
  Điều chỉnh dự án Trường trung học cơ sở Vĩnh Thành Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành Xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang 28.816 Vốn Đề án chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên: 5.210 triệu đồng + Ngân sách tỉnh (Đề án xây dựng trường chuẩn Quốc gia): 17.549 triệu đồng + Ngân sách huyện Châu Thành: 6.057 triệu đồng Đến hết năm 2016 639/QĐ-UBND 29/04/2014 Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 29/04/2014 của UBND tỉnh 
  Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Khu di tích Văn hóa Óc Eo. Hạng mục: Cải tạo Văn phòng làm việc của Ban quản lý và Nhà trưng bày Khu văn hóa Óc Eo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang 9.432 Ngân sách tỉnh Năm 2014 – năm 2016 607/QĐ-UBND 24/04/2014 Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 24/04/2014 của UBND tỉnh 
  Trường mẫu giáo Vọng Thê (điểm chính) Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn Xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang 22.491 Ngân sách tỉnh (Đề án xây dựng trường chuẩn Quốc gia): 18.155 triệu đồng + Ngân sách huyện Thoại Sơn: 4.336 triệu đồng Quý II/2014 – Quý II/2017 606/QĐ-UBND 24/04/2014 Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 24/04/2014 của UBND tỉnh  
  Kết quả 41 - 50 của 410 kết quả.
  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |