Thông tin dự án
 • Tên dự án
 • Chủ đầu tư
 • Ngày ký quyết định từ đến
 • Tên dự án Chủ đầu tư Địa điểm đầu tư Tổng mức đầu tư (triệu đồng) Nguồn vốn đầu tư Thời gian thực hiện dự án Quyết định Chi tiết
  Số Ngày
  Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Trường trung học cơ sở Mỹ Đức Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú Xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 12.538 Ngân sách tỉnh (Đề án xây dựng trường chuẩn Quốc gia): 9.601 triệu đồng (gồm các hạng mục: Khối 04 phòng học + các phòng học bộ môn + các phòng chức năng, hệ thống PCCC (kể cả bể nước ngầm BTCT), thiết bị) + Ngân sách huyện Châu Phú: 2.937 triệu đồng (Các chi phí còn lại của BCKTKT) Năm 2014 – 2016 1909/QĐ-UBND 30/10/2014 Quyết định số 1909/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh  
  Trường mẫu giáo Hoa Hồng Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên Phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 22.435 Ngân sách tỉnh (Thông báo số 964/TB-VPUBND ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) Qúy IV/2014 – Qúy IV/2017 1752/QĐ-UBND 09/10/2014 Quyết định số 1752/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh  
  báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo Trường chính trị Tôn Đức Thắng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. 9.164 Ngân sách tỉnh (vốn sổ xố kiến thiết) 2014-2016 1312/QĐ-UBND 18/08/2014 Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 18/8/2014 của UBND tỉnh An Giang
  Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trung tâm Giới thiệu việc làm Chợ Mới Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. 5.147 Ngân sách tỉnh 2014-2015 142/QĐ-SKHĐT 24/07/2014 Quyết định số 142/QĐ-SKHĐT ngày 24/7/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
  điều chỉnh, bổ sung (lần 2) báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh An Giang Sở Lao động Thương binh và Xã hội Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang 6.970 ngân sách tỉnh Hết năm 2014 131/QĐ-SKHĐT 14/07/2014 Quyết định số 131/QĐ-SKHĐT ngày 14/7/2014 cảu Sở Kế hoạch và Đầu tư
  Điều chỉnh, bổ sung (lần 2) báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Nhà thi đấu thể thao huyện Thoại Sơn Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn 23.229 Ngân sach tỉnh + ngân sách huyện Năm 2014 1015/QĐ-UBND 01/07/2014 Quyết định số 1015/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân tỉnh An Giang
  Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Căn tin Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh (CĐ) phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang 1.136 Vốn sự nghiệp phát triển bệnh viện Năm 2014 - 2015 111/QĐ-SKHĐT 19/06/2014 Quyết định số 111/QĐ-SKHĐT ngày 19/6/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
  Điều chỉnh dự án đầu tư Mua sắm và bổ sung thiết bị dạy học cho trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2010 tại tỉnh An Giang Sở Giáo dục và Đào tạo Phụ lục đính kèm 45.792 Ngân sách tỉnh Năm 2014 - năm 2016 905/QĐ-UBND 17/06/2014 Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 17/06/2014 của UBND tỉnh  
  Điều chỉnh dự án Trường trung học phổ thông Cô Tô Sở Giáo dục và Đào tạo Xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang 46.769 Ngân sách tỉnh Đến hết năm 2016 904/QĐ-UBND 17/06/2014 Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 17/06/2014 của UBND tỉnh  
  Điều chỉnh DA Kênh Bảy xã (giai đoạn 2) Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Huyện An Phú và thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang 94 Ngân sách Trung ương hỗ trợ (trái phiếu Chính phủ): 88.481 + ngân sách tỉnh (chi phí dự phòng): 5.442 Đến hết năm 2014 874/QĐ-UBND 12/06/2014 Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 12/06/2014 của UBND tỉnh 
  Kết quả 31 - 40 của 410 kết quả.
  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |