Thông tin dự án
 • Tên dự án
 • Chủ đầu tư
 • Ngày ký quyết định từ đến
 • Tên dự án Chủ đầu tư Địa điểm đầu tư Tổng mức đầu tư (triệu đồng) Nguồn vốn đầu tư Thời gian thực hiện dự án Quyết định Chi tiết
  Số Ngày
  Báo cáo kinh tế kỹ thuật Trường mẫu giáo Nhơn Mỹ Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới Xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 8.688 Ngân sách tỉnh (Đề án xây dựng trường chuẩn Quốc gia): 6.093 triệu đồng (gồm các hạng mục: Khối 03 phòng học + các phòng chức năng, PCCC, thiết bị phòng học) + Ngân sách huyện Chợ Mới: 2.595 triệu đồng (Các chi phí còn lại của báo cáo kinh tế kỹ thuật) Năm 2014 – năm 2016 1908/QĐ-UBND 30/10/2014 Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh
  Báo cáo kinh tế kỹ thuật Trường tiểu học B Mỹ Đức Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú Xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 8.328 Ngân sách tỉnh (Đề án xây dựng trường chuẩn Quốc gia): 7.872 triệu đồng (gồm các hạng mục: Khối các phòng chức năng, hệ thống PCCC (kể cả bể nước ngầm BTCT), thiết bị) + Ngân sách huyện Châu Phú: 456 triệu đồng (Các chi phí còn lại của báo cáo kinh tế kỹ thuật) Năm 2014 – 2016 1955/QĐ-UBND 30/10/2014 Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
  Dự án Trường trung học cơ sở Long Điền B Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới Xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 30.920 Ngân sách tỉnh (Đề án xây dựng trường chuẩn Quốc gia): 26.274 triệu đồng (Chi phí đầu tư các hạng mục: Khối hành chính quản trị và phục vụ học tập, khối 06 phòng học bộ môn, thiết bị) + Ngân sách huyện Chợ Mới: 4.646 triệu đồng (Chi phí đầu tư các hạng mục công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật) Năm 2014 – 2017 1953/QĐ-UBND 30/10/2014 Quyết định số 1953/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
  Báo cáo kinh tế kỹ thuật Trường mẫu giáo Vĩnh Gia (điểm chính) Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn, Xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang 13.910 Ngân sách tỉnh (Đề án xây dựng trường chuẩn Quốc gia): 13.038 triệu đồng (gồm các hạng mục: Khối hiệu bộ, khối 02 phòng học, khối 03 phòng học, thiết bị) + Ngân sách huyện Tri Tôn: 872 triệu đồng (Các chi phí còn lại của báo cáo kinh tế kỹ thuật) Quý IV/2014 – Quý IV/2017 1942/QĐ-UBND 30/10/2014 Quyết định số 1942/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
  Báo cáo kinh tế kỹ thuật Trường tiểu học Đ Mỹ Đức (điểm chính) Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú Xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 11.246 Ngân sách tỉnh (Đề án xây dựng trường chuẩn Quốc gia): 10.053 triệu đồng (gồm các hạng mục: Khối văn phòng ban giám hiệu + thư viện, khối 02 phòng học + phòng chức năng, hệ thống PCCC (kể cả bể nước ngầm BTCT), thiết bị) + Ngân sách huyện Châu Phú: 1.193 triệu đồng (Các chi phí còn lại của BCKTKT) Quý IV/2014 – Quý IV/2017 1947/QĐ-UBND 30/10/2014 Quyết định số 1947/QĐ-UBND 30/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
  Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Trùng Tu tôn tạo Đình Vĩnh Phú Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang 4.457 Ngân sách tỉnh Năm 2014 – 2015 1954/QĐ-UBND 30/10/2014 Quyết định số 1954/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
  Báo cáo kinh tế kỹ thuật Cải tạo sửa chữa 16 phòng học của Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực Sở Giáo dục và Đào tạo Huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang 2.143 Vốn ngân sách tỉnh Năm 2014 – 2015 1940/QĐ-UBND 30/10/2014 Quyết định số 1940/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
  Báo cáo kinh tế kỹ thuật Trường tiểu học Quang Trung (điểm chính) Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới Xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 12.634 Ngân sách tỉnh (Đề án xây dựng trường chuẩn Quốc gia): 10.126 triệu đồng (gồm các hạng mục: Khối 10 phòng học + các phòng chức năng, cải tạo 05 phòng học thành các phòng chức năng, thiết bị) + Ngân sách huyện Chợ Mới: 2.508 triệu đồng (Các chi phí còn lại của BCKTKT) Quý IV/2014 – Quý IV/2017 1951/QĐ-UBND 30/10/2014 Quyết định số 1951/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh  
  Báo cáo kinh tế kỹ thuật Trung tâm Văn hóa và học tập cộng đồng xã Long Điền B Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới Xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 7.981 Ngân sách tỉnh hỗ trợ: 3.739 triệu đồng (70% phần vốn xây dựng (khối công trình chính, hạ tầng kỹ thuật, san lấp mặt bằng) theo quyết định số 37/2011/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) + Ngân sách huyện: 4.242 triệu đồng (Các chi phí còn lại của báo cáo kinh tế kỹ thuật) Năm 2014 – năm 2016 1970/QĐ-UBND 30/10/2014 Quyết định số 1970/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
  Báo cáo kinh tế kỹ thuật Trường mẫu giáo Long Điền B (điểm chính) Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới Xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 12.331 Ngân sách tỉnh (Đề án xây dựng trường chuẩn Quốc gia): 10.686 triệu đồng (gồm các hạng mục: Khối 05 phòng học + 02 phòng chức năng, khối hành chánh, nhà bếp, thiết bị) + Ngân sách huyện Chợ Mới: 1.645 triệu đồng (Các chi phí còn lại của báo cáo kinh tế kỹ thuật) Năm 2014 – năm 2016 1952/QĐ-UBND 30/10/2014 Quyết định số 1952/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
  Kết quả 21 - 30 của 410 kết quả.
  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |