Thông tin dự án
 • Tên dự án
 • Chủ đầu tư
 • Ngày ký quyết định từ đến
 • Tên dự án Chủ đầu tư Địa điểm đầu tư Tổng mức đầu tư (triệu đồng) Nguồn vốn đầu tư Thời gian thực hiện dự án Quyết định Chi tiết
  Số Ngày
  Trường dân tộc nội trú Trung học cơ sở Tịnh Biên Sở Giáo dục và Đào tạo Thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang 71.396 Ngân sách Trung ương hỗ trợ (Chương trình mục tiêu quốc gia về Giáo dục và Đào tạo): 14.769 triệu đồng (theo Văn bản số 117/BGDĐT-KHTC ngày 09 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo và Đào tạo) + Ngân sách địa phương: 56.627 triệu đồng Quý IV/2014 – Quý IV/2019 1933/QĐ-UBND 30/10/2014 Quyết định số 1933/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh 
  Trường trung học cơ sở Vĩnh Trạch Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn Xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang 45.605 Ngân sách tỉnh (Đề án xây dựng trường chuẩn Quốc gia): 40.130 triệu đồng (Chi phí đầu tư các hạng mục: Khối văn phòng ban giám hiệu, khối 10 phòng học + 06 phòng học bộ môn, cải tạo khối 08 phòng học, cải tạo khối 04 phòng học, hệ thống phòng cháy chữa cháy (kể cả bể nước ngầm + máy bơm), thiết bị) + Ngân sách huyện Thoại Sơn: 5.475 triệu đồng (Chi phí đầu tư các hạng mục công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật) Quý IV/2014 – Quý IV/2019 1939/QĐ-UBND 30/10/2014 Quyết định số 1939/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh 
  Báo cáo kinh tế kỹ thuậ: Trung tâm Văn hóa và học tập cộng đồng xã Vĩnh Trạch Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn Xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang 13.646 Ngân sách tỉnh hỗ trợ: 5.844 triệu đồng (70% phần vốn xây dựng (khối công trình chính, hạ tầng kỹ thuật, PCCC (kể cả bể nước ngầm BTCT), san lấp mặt bằng) theo quyết định số 37/2011/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) + Ngân sách huyện: 7.802 triệu đồng (Các chi phí còn lại của báo cáo kinh tế kỹ thuật) Năm 2014 – năm 2016 1932/QĐ-UBND 30/10/2014 Quyết định số 1932/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh
  Báo cáo kinh tế kỹ thuật Trung tâm Văn hóa và học tập cộng đồng xã Bình Thủy Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú Xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 8.341 Ngân sách tỉnh hỗ trợ: 3.245 triệu đồng (70% phần vốn xây dựng (khối hội trường, khối phòng chức năng, sân nền) theo quyết định số 37/2011/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) + Ngân sách huyện: 5.096 triệu đồng (Các chi phí còn lại của báo cáo kinh tế kỹ thuật) Năm 2014 – năm 2016 1929/QĐ-UBND 30/10/2014 Quyết định số 1929/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
  Báo cáo kinh tế kỹ thuật Trung tâm Văn hóa và học tập cộng đồng xã Long Điền A Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới Xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 7.735 Ngân sách tỉnh hỗ trợ: 3.674 triệu đồng (70% phần vốn xây dựng (kể cả san lấp mặt bằng) theo quyết định số 37/2011/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) + Ngân sách huyện: 4.061 triệu đồng (Các chi phí còn lại của báo cáo kinh tế kỹ thuật) Năm 2014 – năm 2016 1927/QĐ-UBND 30/10/2014 Quyết định số 1927/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 
  Báo cáo kinh tế kỹ thuật Trung tâm Văn hóa và học tập cộng đồng xã Long An Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu Xã Long An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang 8.655 Ngân sách tỉnh hỗ trợ: 3.248 triệu đồng (70% phần vốn xây dựng (khối hội trường, khối phòng năng, sân nền, PCCC) theo quyết định số 37/2011/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) + Ngân sách thị xã: 5.407 triệu đồng (Các chi phí còn lại của báo cáo kinh tế kỹ thuật) Năm 2014 – năm 2016 1946/QĐ-UBND 30/10/2014 Quyết định số 1946/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
  Dự án nâng cấp tuyến đường phục vụ an ninh quốc phòng kết hợp với đê ngăn lũ vùng tứ giác Long Xuyên đoạn từ Châu Đốc – cửa khẩu Tịnh Biên (ĐT 955A) Sở Giao thông Vận tải Thành phố Châu Đốc và huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang 994.699 Ngân sách địa phương: 236.817 triệu đồng (Chi phí chuẩn bị đầu tư, đền bù GPMB, dự phòng phí) + Ngân sách Trung ương: 757.882 triệu đồng (Các chi phí còn lại của dự án) Năm 2015 – 2020 1936/QĐ-UBND 30/10/2014 Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
  Dự ánh thống xử lý nước thải khu công nghiệp Bình Hòa (GĐ1) Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang Xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang 64.476 Ngân sách Trung ương 26.000 triệu đồng + Ngân sách địa phương 38.476 triệu đồng Quý IV/2014 – Quý IV/2019 1943/QĐ-UBND 30/10/2014 Quyết định số 1943/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh  
  Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang Thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang 72.924 Ngân sách Trung ương (Vốn chương trình hỗ trợ có mục tiêu xây dựng hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu) 25.524 triệu đồng + Ngân sách địa phương 47.400 triệu đồng Quý IV/2014 – Quý IV/2019 1944/QĐ-UBND 30/10/2014 Quyết định số 1944/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
  Điều chỉnh dự án đường kênh Thần Nông (đoạn thuộc phường Long Phú) Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu Phường Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Điểm đầu tuyến là một điểm trên tỉnh lộ 953 (cách cầu Phú Vĩnh khỏang 420m về phía trung tâm thị xã Tân Châu, kết nối với dự án “ xây mới cầu Tân An – Đường tỉnh 952” (đọan từ thị xã Tân Châu đến cửa khẩu Quốc Tế Vĩnh Xương. Điểm cuối tuyến kết nối với điểm đầu của dự án Đường kênh Thần Nông (đọan thuộc xã Phú Long), huyện Phú Tân, tỉnh An Giang 114.482 Ngân sách tỉnh 45.282 triệu đồng + Ngân sách Trung ương hỗ trợ 69.200 triệu đồng Đến hết năm 2017 1941/QĐ-UBND 30/10/2014 Quyết định số 1941/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
  Kết quả 11 - 20 của 410 kết quả.
  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |