Thông tin dự án
 • Tên dự án
 • Chủ đầu tư
 • Ngày ký quyết định từ đến
 • Tên dự án Chủ đầu tư Địa điểm đầu tư Tổng mức đầu tư (triệu đồng) Nguồn vốn đầu tư Thời gian thực hiện dự án Quyết định Chi tiết
  Số Ngày
  Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Kè chống sạt lở cấp bách kết hợp đê bao chống lũ bờ sông thành phố Châu Đốc (Đoạn từ công viên 30/4 đến đường Sương Nguyệt Anh) Ủy ban nhân dân thị xã Châu Đốc Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang 78.202 Ngân sách thành phố Châu Đốc: 295 triệu đồng (Chi phí chuẩn bị đầu tư), theo Văn bản số 381/SKHĐT-ĐTXD ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư đã được Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý tại văn bản số 1832/VPUBND-ĐTXD ngày 04 tháng 6 năm 2014 + Ngân sách tỉnh (gồm nguồn đầu tư tập trung và vốn thu từ xổ số kiến thiết): 77.907 triệu đồng (Các chi phi còn lại của dự án) 2014-2017 230/QĐ-UBND 05/02/2015 Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 05/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh  
  Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trung tâm Văn hóa và học tập cộng đồng xã Vĩnh Phước, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn, Xã Vĩnh Phước, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang 10.759 Ngân sách tỉnh hỗ trợ: 4.719 triệu đồng (70% phần vốn xây dựng (khối hội trường + các phòng chức năng, sân nền, PCCC (kể cả bể nước ngầm BTCT)) theo quyết định số 37/2011/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) + Ngân sách huyện: 6.040 triệu đồng (Các chi phí còn lại của báo cáo kinh tế kỹ thuật) Năm 2015 – năm 2016 219/QĐ-UBND 04/02/2015 Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 04/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh  
  Điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nhà trưng bày hài cốt và Đài tưởng niệm khu di tích lịch sử Nhà mồ Ba Chú Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang 12.331 Vốn chương trình MTQG về văn hóa: 10.520 + ngân sách tỉnh: 1.811 Đến hết năm 2015 184/QĐ-UBND 27/01/2015 Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 27/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
  Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 1.510 Ngân sách tỉnh: 1.510 Năm 2015 - 2016 163/QĐ-UBND 27/01/2015 Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 27/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh  
  Điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường trung học phổ thông Vĩnh Lộc (giai đoạn 2), huyện An Phú, tỉnh An Giang Sở Giáo dục và Đào tạo Huyện An Phú, tỉnh An Giang 18.026 Ngân sách tỉnh 18.026 Đến hết quí II năm 2015 123/QĐ-UBND 20/01/2015 Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang  
  Điều chỉnh, bổ sung báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo sửa chữa Nhà bảo tàng tỉnh An Giang Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 7.144 Ngân sách tỉnh 2014 - 2016 126/QĐ-UBND 20/01/2015 Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh  
  Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Cơ sở hạ tầng khu tái định cư kè chống sạt lở bờ sông Tiền bảo vệ biên giới và cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang 36.066 Ngân sách trung ương hỗ trợ: 22.270 + Ngân sách tỉnh: 13.796 Đến hết 2015 107/QĐ-UBND 19/01/2015 Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 19/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
  Điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trường mẫu giáo Chợ Vàm Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân Thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang 10.563 Ngân sách tỉnh 7.635 + Ngân sách huyện 2.928 Đến hết năm 2015 2248/QĐ-UBND 24/12/2014 Quyết định số 2248/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh  
  Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Kênh Bảy xã (giai đoạn 2) Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Huyện An Phú và thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang 93.923 Ngân sách Trung ương hỗ trợ (trái phiếu Chính phủ) 88.481 triệu đồng + ngân sách tỉnh (chi phí dự phòng) là: 5.442 triệu đồng) Đến hết năm 2014 2159A/QĐ-UBND 05/12/2014 Quyết định số 2159A/QĐ-UBND 05/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
  Trung tâm Văn hóa và học tập cộng đồng xã Vĩnh Thành Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành Xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang 17.604 Ngân sách tỉnh hỗ trợ: 6.223 triệu đồng (70% phần vốn xây dựng (Khối hội trường, khối phòng năng, sân đan, san lấp mặt bằng, PCCC) theo quyết định số 37/2011/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) + Ngân sách huyện: 11.381 triệu đồng Năm 2014 – năm 2016 1948/QĐ-UBND 30/10/2014 Quyết định 1948/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh 
  Trường dân tộc nội trú Trung học cơ sở Tịnh Biên Sở Giáo dục và Đào tạo Thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang 71.396 Ngân sách Trung ương hỗ trợ (Chương trình mục tiêu quốc gia về Giáo dục và Đào tạo): 14.769 triệu đồng (theo Văn bản số 117/BGDĐT-KHTC ngày 09 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo và Đào tạo) + Ngân sách địa phương: 56.627 triệu đồng Quý IV/2014 – Quý IV/2019 1933/QĐ-UBND 30/10/2014 Quyết định số 1933/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh 
  Trường trung học cơ sở Vĩnh Trạch Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn Xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang 45.605 Ngân sách tỉnh (Đề án xây dựng trường chuẩn Quốc gia): 40.130 triệu đồng (Chi phí đầu tư các hạng mục: Khối văn phòng ban giám hiệu, khối 10 phòng học + 06 phòng học bộ môn, cải tạo khối 08 phòng học, cải tạo khối 04 phòng học, hệ thống phòng cháy chữa cháy (kể cả bể nước ngầm + máy bơm), thiết bị) + Ngân sách huyện Thoại Sơn: 5.475 triệu đồng (Chi phí đầu tư các hạng mục công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật) Quý IV/2014 – Quý IV/2019 1939/QĐ-UBND 30/10/2014 Quyết định số 1939/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh 
  Báo cáo kinh tế kỹ thuậ: Trung tâm Văn hóa và học tập cộng đồng xã Vĩnh Trạch Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn Xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang 13.646 Ngân sách tỉnh hỗ trợ: 5.844 triệu đồng (70% phần vốn xây dựng (khối công trình chính, hạ tầng kỹ thuật, PCCC (kể cả bể nước ngầm BTCT), san lấp mặt bằng) theo quyết định số 37/2011/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) + Ngân sách huyện: 7.802 triệu đồng (Các chi phí còn lại của báo cáo kinh tế kỹ thuật) Năm 2014 – năm 2016 1932/QĐ-UBND 30/10/2014 Quyết định số 1932/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh
  Báo cáo kinh tế kỹ thuật Trung tâm Văn hóa và học tập cộng đồng xã Bình Thủy Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú Xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 8.341 Ngân sách tỉnh hỗ trợ: 3.245 triệu đồng (70% phần vốn xây dựng (khối hội trường, khối phòng chức năng, sân nền) theo quyết định số 37/2011/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) + Ngân sách huyện: 5.096 triệu đồng (Các chi phí còn lại của báo cáo kinh tế kỹ thuật) Năm 2014 – năm 2016 1929/QĐ-UBND 30/10/2014 Quyết định số 1929/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
  Báo cáo kinh tế kỹ thuật Trung tâm Văn hóa và học tập cộng đồng xã Long Điền A Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới Xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 7.735 Ngân sách tỉnh hỗ trợ: 3.674 triệu đồng (70% phần vốn xây dựng (kể cả san lấp mặt bằng) theo quyết định số 37/2011/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) + Ngân sách huyện: 4.061 triệu đồng (Các chi phí còn lại của báo cáo kinh tế kỹ thuật) Năm 2014 – năm 2016 1927/QĐ-UBND 30/10/2014 Quyết định số 1927/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 
  Kết quả 1 - 10 của 410 kết quả.
  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |