Văn bản chủ trương
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
33/QĐ-BTC Quyết định số 33/2004/QĐ-BTC ngày 12/4/2004 của Bộ tài chính về việc ban hành quy tắc, biểu phí bảo hiểm xây dựng, lắp đặt
482//NNPTNT-TC-KH&ĐT-KBNN 09/06/2011 Văn bản số 482/NNPTNT-TC-KH&ĐT-KBNN ngày 09/6/2011 của Liên ngành Kế hoạch và Đầu tư - Tài Chính - Nông nghiệp - Kho Bcạ nhà nước về việc Hướng dẫn quản lý, sử dụng, thanh quyết
26/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC 13/04/2011 Thông tư liên tịch số 26/2011/BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011 của liên Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
19/TT/2011/BTC 14/02/2011 Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/2/2011 của Bộ Tài chính về Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thụộc nguồn vốn Nhà nước
800/QĐ-TTg 04/06/2010 Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Chương trình trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;
72/TT-BTC 11/05/2010 Thông tư số 72/2010/TT-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế đặc thù về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư tại 11 xã thực hiện Đề án “Chương trình xây dựng thí điểm nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”
80/QĐ-TTg 18/04/2005 Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của thủ tướng Chính phủ
Kết quả 1 - 7 của 7 kết quả.