Văn bản chủ trương
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
719/UBND-XDCB 17/03/2011 Công văn số 719/UBND-XDCB ngày 17/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc điều chỉnh tổng mặt bằng khu hành chính huyện Tịnh Biên để giao đất cho Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tịnh Biên
650/UBND-XDCB 11/03/2011 Công văn số 650/UBND-XDCB ngày 11/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Kiểm soát lũ vùng đê bao Nam Vàm Nao
Kết quả 1 - 2 của 2 kết quả.