Văn bản pháp luật
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
65/QĐ-TTg 22/04/2009 Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê
59/2007/QĐ-TTg 07/05/2007 Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước
80/2005/QĐ-TTg 18/04/2005 Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phú về việc ban hành Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng
Kết quả 1 - 3 của 3 kết quả.