Văn bản pháp luật
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
40/40/HD-SKHĐT.TTTĐ 15/05/2013 Hướng dẫn về quy trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng và hồ sơ thầu đối với các dự án, công trình sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
8606/BKH-QLĐT 01/12/2010 Hướng dẫn đăng tải thông tin trên Hệ thống đấu thầu qua mạng và Báo Đấu thầu
5528/BKH-QLĐT 10/08/2010 Công văn số 5528/BKH-QLĐT ngày 10/8/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc áp dụng văn bản quy định về đấu thầu
Kết quả 1 - 3 của 3 kết quả.