Văn bản pháp luật
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
334/334/UBND-ĐTXD 04/04/2013 Về việc tổ chức thực hiện triển khai Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình.
05/2013/QĐ-UBND 25/02/2013 Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phân cấp, uỷ quyền thực hiện quyết định đầu tư và quy định về đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
1231/UBND-XDCB 28/04/2011 Công văn số 1231/UBND-XDCB ngày 28/4/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc thực hiện cung cấp thông tin, sử dụng khai thác thông tin từ trang web cập nhật và báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng
4068/UBND-XDCB 31/01/2011 Công văn số 4068/UBND-XDCB ngày 31/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố và hướng dẫn điều chỉnh dự toán về thay đổi hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công đối với công trình xây dựng trên địa bàn AG do điều chỉnh mức lương tối thiểu.
51/2010/QĐ-UBND 02/11/2010 Quyết định số 51/2010/QĐ-UBND ngày 02/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng phần mềm Cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang
27/2010/QĐ-UBND 24/05/2010 Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 24/5/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2009 về phân cấp quyết định đầu tư và quy định về đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
16/2010/QĐ-UBND 13/04/2010 Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 13/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang quản lý theo quy định của pháp luật
52/2009/QĐ-UBND 20/11/2009 Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về phân cấp quyết định đầu tư và quy định về đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
4005/UBND-XDCB 13/12/2006 Công văn số 4005/UBND-XDCB ngày 13/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc trình tự, thủ tục và xác định trách nhiệm của các chủ thể có liên quan khi công trình bị kết thúc hợp đồng để thay đổi nhà thầu thi công
Kết quả 1 - 9 của 9 kết quả.