Văn bản pháp luật
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
176/2011/TT-BTC 06/12/2011 Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng
09/2011/TT-BKHĐT 07/09/2011 Thông tư số 09/2011/TT-BKHĐT ngày 07/9/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn
21/2010/TT-BKH 28/10/2010 Thông tư số 21/2010/TT-BKH ngày 28/10/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
20/TTLT-BKH-BTC 21/09/2010 Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính về quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu
08/2010/TT-BXD 29/07/2010 Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
17/2010/TT-BKH 22/07/2010 Thông tư số 17/2010/TT-BKH ngày 22/7/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết thí điểm đấu thầu qua mạng
15/2010/TT-BKH 29/06/2010 Thông tư số 15/2010/TT-BKH ngày 29/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn
13/2010/TT-BKH 02/06/2010 Thông tư số 13/2010/TT-BKH ngày 02/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư
11/2010/TT-BKH 27/05/2010 Thông tư số 11/2010/TT-BKH ngày 27/5/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh
04/2010/TT-BXD 26/05/2010 Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Kết quả 1 - 10 của 26 kết quả.
1 | 2 | 3