Văn bản pháp luật
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
788/2010/QĐ-BXD 26/08/2010 Quyết định số 788/2010/QĐ-BXD ngày 26/8/2010 của Bộ Xây dựng về việc công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình
957/QĐ-BXD 29/09/2009 Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình
65/QĐ-TTg 22/04/2009 Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê
184/2007/QĐ-TTg 30/11/2007 Quyết định số 184/2007/QĐ-TTg ngày 30/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ
59/2007/QĐ-TTg 07/05/2007 Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước
80/2005/QĐ-TTg 18/04/2005 Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phú về việc ban hành Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng
Kết quả 1 - 6 của 6 kết quả.