Văn bản pháp luật
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
15/2013/NĐ-CP 06/02/2013 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng
68/2012/NĐ-CP 12/09/2012 Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng
62/2010/NĐ-CP 04/06/2010 Nghị định số 62/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
48/2010/NĐ-CP 07/05/2010 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng
113/2009/NĐ-CP 15/12/2009 Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư
83/2009/NĐ-CP 15/10/2009 Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
85/2009/NĐ-CP 15/10/2009 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng
12/2009/NĐ-CP 12/02/2009 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
49/2008/NĐ-CP 18/04/2008 Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng
53/2007/NĐ-CP 04/04/2007 Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04/4/2007 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
Kết quả 1 - 10 của 10 kết quả.