Kết quả lựa chọn nhà thầu
 • Tên dự án Nhà thầu trúng thầu
 • Ngày ký quyết định từ đến
 • Dự án Gói thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu Giá gói thầu (VNĐ) Giá trúng thầu (VNĐ) Nhà thầu trúng thầu Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ Văn bản phê duyệt
  Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang Rà phá bom mìn, vật nổ Chỉ định thầu 697.746.000 691.225.000 Công ty TNHH MTV xử lý bom, mìnv vật nổ 319 Hình thức trọn gói 30 ngày Quyết định số 79/QĐ-SKHCN ngày 23/09/2014 của Sở KH&CN
  Trường THCS Tri Tôn (GĐ2) Tư vấn lựa chọn nhà thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị phòng học bộ môn lý - hóa - sinh Chỉ định thầu 2.633.835 2.633.000 Công ty CP Tư vấn ĐTXD Văn hóa XH An Giang Hình thức trọn gói 90 ngày Quyết định số 1096/QĐ-SGDĐT ngày 23/09/2014 của Sở GD&ĐT
  Trường THCS Mỹ Hiệp (giai đoạn 2) Tư vấn lựa chọn nhà thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị phòng học bộ môn lý - hóa - sinh Chỉ định thầu 2.633.835 2.633.000 Công ty CP Tư vấn ĐTXD Văn hóa XH An Giang Hình thức trọn gói 90 ngày Quyết định số 1095/QĐ-SGDĐT ngày 23/09/2014 của Sở GD&ĐT
  Trường THPT Quốc Thái (GĐ1) Tư vấn lựa chọn nhà thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị phòng học bộ môn lý - hóa - sinh Chỉ định thầu 3.047.016 3.047.000 Công ty CP Tư vấn ĐTXD Văn hóa XH An Giang Hình thức trọn gói 90 ngày Quyết định số 1094/QĐ-SGDĐT ngày 23/09/2014 của Sở GD&ĐT
  Trường THPT Ba Chúc Tư vấn lựa chọn nhà thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị phòng học bộ môn lý - hóa - sinh Chỉ định thầu 3.047.016 3.047.000 Công ty CP Tư vấn ĐTXD Văn hóa XH An Giang Hình thức trọn gói 90 ngày Quyết định số 1092/QĐ-SGDĐT ngày 23/09/2014 của Sở GD&ĐT
  Trường THPT Võ Thị Sáu Tư vấn lựa chọn nhà thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị phòng học bộ môn lý - hóa - sinh Chỉ định thầu 3.047.016 3.047.000 Công ty CP Tư vấn ĐTXD Văn hóa XH An Giang Hình thức trọn gói 90 ngày Quyết iđịnh số 1093/QĐ-SGDĐT ngày 23/09/2014 cuả Sở GD&ĐT
  Trường TPT Hòa Lạc Tư vấn lựa chọn nhà thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị phòng học bộ môn lý - hóa - sinh Chỉ định thầu 2.442.892 2.442.000 Công ty CP Tư vấn ĐTXD Văn hóa XH An Giang Hình thức trọn gói 90 ngày Quyết định số 1090/QĐ-SGDĐT ngày 23/09/2014 của Sở GD&ĐT
  Trường THPT Huỳnh thị Hưởng Tư vấn lựa chọn nhà thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị phòng học bộ môn lý - hóa - sinh Chỉ định thầu 2.442.892 2.442.000 Công ty CP Tư vấn ĐTXD Văn hóa XH An Giang Hình thức trọn gói 90 ngày Quyết định số 1089/QĐ-SGDĐT ngày 23/09/2014 của Sở GD&ĐT
  Trường THPT Long Kiến Tư vấn lựa chọn nhà thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị phòng học bộ môn lý - hóa - sinh Chỉ định thầu 2.442.892 2.442.000 Công ty CP Tư vấn ĐTXD Văn hóa XH An Giang Hình thức trọn gói 90 ngày Quyết định số 1091/QĐ-SGDĐT ngày 23/09/2014 của Sở GD&ĐT
  Trường THPT Bán Công Khai Trí Tư vấn lựa chọn nhà thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị phòng học bộ môn lý - hóa - sinh Chỉ định thầu 2.442.892 2.442.000 Công ty CP Tư vấn ĐTXD Văn hóa XH An Giang Hình thức trọn gói 90 ngày Quyết định số 1088/QĐ-SGDĐT ngày 23/09/2014 của Sở GD&ĐT
  Kết quả 51 - 60 của 208 kết quả.
  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |